notícies notícies

Avis de matriculació

El període de presentació de sol·licituds per a la matrícula del curs escolar 2014/2015 queda establert des del dia:

7 d’abril fins el 14 d’abril

de dilluns a divendres en el centre docent on vol matricular el seu fill o la seua filla i dins de l’horari següent:

  • CEIP AMBRA, *PEV i **PIP: de 9.00 h a 11.00 h
  • CEIP CAROLINA SALA, *PEV: de 12.00 h a 13.00 h
  • CEIP ROSALIA BONDIA, *PEV: de 9.00 h a 10.00 h i de 16.00 h a 17.00 h
  • C.C. SANT ANTONI PPFF, **PIP: de 11.30 h a 13.00 h

*PEV; Programa d’Ensenyament en Valencià.
**PIP; Programa d’Incorporació Progressiva del Valencià ( línia en castellà)

No hi ha altra convocatòria per la qual cosa aquells que desitgen canviar de centre ho han de sol·licitar dintre del període de matriculació esmentat. Per a més informació podeu dirigir-vos als centres escolars en els horaris establerts o a la segona planta de l’ajuntament, departament d’educació.

Jornades de portes obertes:

  • CEIP AMBRA (PEV i PIP): El dimarts 1 d’abril i també es podrà sol·licitar per cita prèvia un altre dia. (Tel: 96 640 99 15, preguntar per la directora o la secretària).
  • CEIP CAROLINA SALA (PEV): El dimecres dia 9 d’abril i també es podrà sol·licitar per cita prèvia un altre dia. ( Tel. 96 640 99 00, preguntar pel director o la secretària).
  • CEIP ROSALIA BONDIA (PEV): El dimecres 2 d’abril ( preferiblement de 15 a 19 hores) i també es podrà sol·licitar per cita prèvia un altre dia. ( Tel: 96 640 99 10, preguntar per la directora o el/la secretari/a).
  • CC SANT ANTONI PPFF(PIP): El diumenge 30 de març i també es podrà sol·licitar per cita prèvia un altre dia. ( Tel. 96 5570738, preguntar per la directora o el/la secretari/a).

Documents adjunts