notícies notícies

title

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència s’han publicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica les llistes definitives d’admessos/exclossos en el processos sel·lectius i creacio de borsa de treball de:

  • Conserges discapacitats.
  • Netejadora-Cuinera.