noticies noticies

Mesures municipals urgents per a fer front a la crisi del coronavirus

L’Ajuntament de Pego ha adoptat el primer paquet de mesures urgents davant l’emergència sanitària generada pel Covid-19 i les seves conseqüències econòmiques i socials.

Amb la declaració de l’estat d’alarma per part de Govern en tot el territori nacional, l’Ajuntament de Pego decreta la posada en marxa de mesures pal·liatives de tipus fiscal, tributari i recaptatori que alleugerisquen la situació dels autònoms, empreses i particulars. L’objectiu d’estes i de futures mesures que pugs adoptar l’Ajuntament de Pego, a partir de les accions de les diferents administracions, és pal·liar la situació econòmica i social que genera la crisi sanitària del coronavirus. L’objectiu més immediat és alleugerir la situació de les nostres empreses i autònoms, pal·liar els danys que la situació hagi pogut tenir sobre els ciutadans i, per sobre de tot, que ningú es quede enrere en este moment tan complicat per a tota Espanya.

Les mesures, decretades a partir de la paralització de l’activitat del poble estos dies, incidiran en la devolució dels imports de les taxes i preus públics dels serveis municipals que han quedat afectats per esta situació d’emergència, o bé en la compensació per l’ús futur d’ests serveis als ciutadans que hagen estat afectats per l’estat d’alarma decretat el passat cap de setmana. Els ciutadans i contribuents podran triar qualsevol d’estes dos modalitats.

Les primeres accions es desenvoluparan en cinc nivells:

1.- La devolució de l’import que corresponga pels serveis cobrats per l’ajuntament i que s’han suspès al no poder prestar-se per tancament de les instal·lacions municipals:

– Escoletes. No es realitzaran els cobraments dels mesos sense activitat.
– Instal·lacions esportives. Es compensaran per altres mesos d’activitat en reanudar-se l’activitat i en els bons anuals es reintegearà la part proporcional.
– Escoles municipals esportives (volei, futbol sala…). Es reintegrarà la part proporcional de la taxa de l’activitat no realitzada.
– Cursos de dansa, pintura i restauració. Continuaran de forma telemàtica.
– Curs de fotografia. Es reintegrarà la part proporcional no impartida.

2.- La devolució de l’import que corresponga per les taxes i preus públics cobrats per l’ajuntament i que no poden desenvolupar l’activitat per imperatiu legal durant el període d’alarma.
– Taules i cadires en els establiments de restauració.
– Mercats.
– Altres activitats associades a l’ocupació de via pública.

3.- L’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació Provincial d’Alacant l’ampliació dels períodes de pagament voluntari per als tributs que actualment estan cobrant-se (fem, vehicles i guals) i posposar el termini, a l’igual com requeriments o notificacions administratives.

4t.- L’Ajuntament de Pego instarà a l’Administració de l’Estat a que certs impostos, com el d’Activitats Econòmiques, es declare exempt per al present any.

5é. L’Ajuntament de Pego instarà a l’Administració de l’Estat a què les entitats locals puguen establir bonificacions en els tributs locals per a aquells sectors de l’activitat econòmica més perjudicats com a conseqüència de la declaració d’alerta.

Per informar-se sobre el procediment de devolució o la compensació per l’ús futur del servei, els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar els canals d’informació i consulta habilitats per l’Ajuntament de Pego a causa de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19 .

 

Publicat en: