serveis serveis

Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme

HorarisServeis
  • Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00
  • Informació, orientació i assessorament sobre els seus drets i els recursos socials existents.
  • Prevenció, detecció i anàlisis de les situacions de risc social.
  • Servei d’Ajuda a Domicili.
  • Cooperació social i Acció Comunitària.
  • Prevenció i Reinserció social.
  • Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPC-CA).

Localització i contacte

Carrer Ramón y cajal 14
03780 Pego (Alacant)
Telèfon:965 570 601