notícies notícies

Horaris bus estiu

Arriba l’estiu i els horaris del bus canvien:

  • de Pego a Dénia (Alsa): del 19 de juny al 10 de setembre.
  • de Pego-Oliva-Gandia (La Amistad): del 3 de juliol al 10 de setembre.

Vos anirem informant.

Ho podeu consultar a la web de la mancomunitat de serveis socials i turisme: http://www.pegoilesvalls.es/va/guia_practica/como_llegar

Ajudes Rehabilitació 2017

Imatge 1 ajudes rehabilitació

Plazo de solicitud:

Desde el 27 de mayo hasta el 10 de julio de 2017, inclusive.

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA

Actuaciones en edificios de vivienda para su conservación, la mejora de la calidad y sostenibilidad, y para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.

IMPLANTACIÓN DEL IEE.CV

Concesión de ayudas en materia de vivienda para impulsar la implantación y generalización del Informe de Evaluación del Edificio (IEE.CV).

HERRAMIENTA ON-LINE GRATUITA

Estimación del coste de las obras necesarias para la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios: adecuación de ascensores y obras de albañilerías.

Para más información acceder a los link :

Imatge 1 ajudes rehabilitació

Programa de festes de Pego 2017

Festes patronals 2016

Aquesta és la setmana grossa de Festes a Pego. Us deixem el programa, per a que el consulteu en vàrios idiomes, gràcies a la Oficina de Turisme que com cada any en ajuda en la traducció. Que gaudiu de tots i cadascun dels actes.

Regidoria de Festes

Programa de festes

Subvenció diputació d'Alacant per a l'escola d'estiu

La Diputació d’Alacant dins de la Convocatòria del Pla d’Ajudes als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, de la província d’Alacant, així com a les Entitats Esportives Municipals depenents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives o manteniment d’Escoles Esportives Municipals, Anualitat 2017 ha concedit subvencions a l’ajuntament de Pego per a dur a terme les següents activitats:

  • Escola d’estiu esportiva

Farmàcies de guàrdia juny 2017

Farmacies de guardia juny 2017

Aquestes seràn farmàcies de guàrdia per al mes de Juny. Atenció, fixeu-vos que a partir del 12 de juny comencen les guàrdies setmanals. Regidoria de Sanitat.

Escola d'estiu 2017

Escola d'estiu 2017

La regidoria d’esports promou l’escola d’estiu que va dirigida a xiquets del poble, des dels 3 anys fins als 12, mitjançant aquesta àmplia franja els alumnes podran gaudir dels jocs i activitats proposades. Des de fa un temps es realitzen diferents tipus d’activitats esportives per a doner a conèixer diferents esports reglats i altres de recreatius (indiaques, frisbee, paracaigudes…) perquè els xiquets observen diferents maneres de fer activitat física i es divertisquen.

Promourem la realització de treballs manuals amb el màxim de material reciclat possible perquè vegen que mitjançant el que tenim a casa podem fer diverses coses.

El període de matriculació serà de l’1 al 20 de juny en la segona planta de l’ajuntament. ANIMAT A PARTICIPAR, HO PASSAREM DIVERTIT!

Ajudes al comerç 2017

Ajudes al comerç 2017

AFIC CREAMA oferix informació sobre les ajudes als comerços.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017 on podran ser beneficiaris les empreses qualificades com pimes que exercisquen o vagen a exercir la seua activitat comercial en la Comunitat Valenciana dins dels epígrafs que marca esta orde.

Les pimes comercials tenen dos vies per a poder accedir a estes ajudes. La primera és a través de “Avalem Comerç”, que recolza les inversions en equipament per a l’establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000 euros. L’ajuda podrà aconseguir fins al 45% de la inversió i el límit de subvenció a concedir per establiment serà de 20.000 euros.

La segona via és la denominada “Emprenem Comerç” i va destinada a finançar els gastos corrents derivats del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una nova activitat comercial. L’establiment deurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2017. En el local que es planteja l’actuació haurà d’haver-se exercit activitat econòmica anteriorment. L’ajuda podrà aconseguix fins al 45% dels gastos i el límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que els gastos de lloguer superen els 5.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 9 de juny de 2017. Els comerços interessats poden obtindre tota la informació en l’Agència de CREAMA Pego.


AFIC CREAMA ofrece información sobre las ayudas a los comercios.

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha convocado las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2017 donde podrán ser beneficiarios las empresas calificadas como pymes que ejerzan o vayan a ejercer su actividad comercial en la Comunitat Valenciana dentro de los epígrafes que marca esta orden.

Las pymes comerciales tienen dos vías para poder acceder a estas ayudas. La primera es a través de “Avalem Comerç”, que apoya las inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial, siempre que la inversión aprobada no sea inferior a 3.000 euros. La ayuda podrá alcanzar hasta el 45% de la inversión y el límite de subvención a conceder por establecimiento será de 20.000 euros.

La segunda vía es la denominada “Emprenem Comerç” y va destinada a financiar los gastos corrientes derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con un nuevo titular o de la implantación de una nueva actividad comercial. El establecimiento deberá, en su caso, abrirse al público entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. En el local que se plantea la actuación deberá haberse desarrollado actividad económica anteriormente. La ayuda podrá alcanza hasta el 45% de los gastos y el límite de subvención a conceder por solicitante será de 10.000 euros, sin que los gastos de alquiler superen los 5.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 9 de junio de 2017. Los comercios interesados pueden obtener toda la información en LA Agencia de desarrollo Local de CREAMA Pego. Tel 965571255.

Bases borses treball Conserges amb discapacitats i ATS/DUE

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de CONSERGES DISCAPACITATS, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 5 de juny fins el 23 de juny de 2017.


De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball d’ATS/DUE, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 5 de juny fins el 16 de juny de 2017.

Bases de selecció d'una plaça de monitor esportiu funcionari interí i creació d'una borsa de treball

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una plaça de Monitor/a Esportiu/a funcionari/a interí/a i creació d’una borsa de treball, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 26 de maig fins el 8 de juny de 2017.