Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
notícies notícies

Plan Renhata 2018

Plan de Reforma de Interiores, Accesibilidad y Eficiencia Energética.

El Gobierno Valenciano está comprometido en la apuesta para políticas que mejor en las condiciones y la calidad de las viviendas para mejorar la conservación, sostenibilidad, accesibilidad y habitabilidad.

Además, la Generalitat también trabaja para fomentar la actividad económica del sector de la construcción que ha sido duramente castigado por la crisis y, sobretodo, el sector de producción de materiales como ahora revestimientos cerámicos o piedra.

Por eso, se ha presupuestado 5.416.000 euros para el plan de ayudas de reforma de baños, cocinas y obras de accesibilidad.

VII jornades arròs

Link

Bases

Convocatoria ayudas

Baremació de mèrits per a llocs de venda del mercat

Baremacio de mèrits per a llocs de venda del mercat

La Regidoria de Comerç informa que a causa de les vacants existents en el Mercat Municipal s’obri el termini de presentació de sol·licituds per ampliar dita oferta, mitjançant la baremació inclosa en l´Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego (document 1 adjunt). S’haurà de presentar el model d’inscripció (document 2 adjunt) amb tota la documentació pertinent, referida a la baremació anterior.

Termini de presentació de les sol·licituds, del 16 al 30 d’Abril en el Registre d’entrada d´aquest Ajuntament ubicat a la planta baixa.

Documentació adjunta.

VII Jornades de l'arròs Pego

VII jornades arròs

La regidoria de Comerç i Creama de l’Ajuntament de Pego junt en l’Associació d’Hostaleria de Pego han organitzat les VII Jornades de l’arròs de Pego del 22 al 29 d’abril. Participen 13 bars de la localitat es podrà tastar una gran varietat de receptes que tenen l’arròs com a ingredient principal. Serà necessària reserva prèvia.

Els 13 bars que participen en esta nova edició de les jornades són: Alejandro’s, Bon Dia, Casino Bar, Ca Vicent, Ca Briones, Cooperativa, El Moss de Pego, L’Om, Llit i Taula, Rafel, Saló Fillol’s, “Vent de Llevant i Gallego” i Zorrilla.

Graelles menús

Termini pagament voluntari IVTM i altres tributs municipals

Periode pagament voluntari IVTM i altres tirbuts municipals

El dia 4 de maig acaba el termini de pagament voluntari del IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) i altres tributs municipals gestionats per SUMA.

Es pot gestionar el pagament d’aquestos rebuts a traves de la web de suma:

Cal recordar que una vegada finalitzat el període voluntari els rebuts no satisfets incorreran en el recàrrec de constrenyiment, meritant interessos de demora i les costes que es produïsquen (Art. 28 de la Llei 58/2003 General Tributària)

Informació publica del pla de desplegament fibra òptica

S’ha publicat l’anunci d’informació pública del Pla de Desplegament per a procedir a la IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE XARXA FTTH (FIBRA ÒPTICA), presentat per la representació de la mercantil TRAMUNTANET SOLUTIONS SL, en els termes exposats en la documentació publicada en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego i en el Bulletí Oficial de la província d’Alacant del dia 29/03/2018.

El termini per a presentar al·legacions romandrà obert fins el dia 30 d’abril de 2018.

XLII Certamen de pintura vila de Pego

L’ajuntament de Pego, amb la finalitat de promoure les arts plàstiques, convoca el XLII certamen de pintura “vila de Pego” 2018.

El termini de recepció d’obres serà del quatre al dotze de maig de 2018.

Documents adjunts

Curs prevenció riscos laborals per a treballadors de la construcció

Curs prevenció riscos laborals per a treballadors de la construcció

El creama de Pego junt amb la “Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana” organitza un curs de prevenció de riscos laborals per a treballadors de la construcció de 20 hores.

El curs s’impartira els propers dis 10,12 i 13 d’abril en l’aula de formació del creama Pego en horari de 08:00 a 15:00.

Més informació i inscripcions en el telèfon: 965571255

Jornada Urbanisme i Gènere

Jornade urbanisme i gènere

Donat que tota la ciutadania te la obligació de complir la Llei Orgànica 3/2007 sobre igualtat d’oportunitats entre dones i homes, fonamental per avançar cap a una democràcia paritària, i per tal de construir espais urbans des d’una perspectiva de gènere, hem organitzat una jornada de sensibilització social sobre “Urbanisme i Gènere”, dirigida tant als i les professionals de l’urbanisme, com a treballadors municipals, associacions i qualsevol persona interessada, ja que de cara al 2019 l’Ajuntament de Pego pretén incloure la perspectiva de gènere en les seues actuacions urbanístiques.

La jornada serà el divnedres 23 de març 2018, de 10:00 a 14:30 hores en la Casa de Cultura municipal.

La inscripció és gratuita. Es pot confirmar l’assistència mitjançant el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego, cridant al telèfon 96 557 00 11 o en el Facebook del Grup de Dones Cabal. Sols n’hi ha 35 places.

Vos animem a participar!

Curs de manipulador de plaguicides nivell qualificat

Curs de manipulador de plaguicides nivell qualificat

Vista la demanda d’aquest tipus de curs, el creama de Pego organitzarà un altre curs per al mes de maig.

El Creama de Pego organitza un curs de manipulador de plaguicides de nivell qualificat, entre les dates del 03/05/2018 i el 31/05/2018.

El curs s’impartirà en l’aula de formació del Creama Pego.

Les inscripcions es poden gestionat cridant al 965571255.

Anunci de licitació per a la contractació de Concessió administrativa del domini públic per a l'adequació, explotació i conservació d'un bar-cafeteria en el Passeig Atzaneta

Finalitzat el tramiti d’informació pública de l’article 87.4 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, procedirà a publicar l’anunci de licitació per a la contractació de Concessió administrativa del domini públic per a l’adequació, explotació i conservació d’un bar-cafeteria en el Passeig Atzaneta, en els termes exposats en la documentació publicada en el tauler d’anuncis de la seu electrònica y en el Bulleti Oficial de la provincia d’Alacant del dia 21/02/2018.

El termini per a presentar licitacions romandra obert fins el dia 23 de març de 2018.