notícies notícies

Subvencions diputació d'Alacant

La Diputació d’Alacant dins de la Convocatòria dels Plans:

 • “Compaña de difusión de Música y Teatro”
 • “Activiades de prevencion de conductas adictivas”
 • “Programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevencion de la violencia de genero”
 • “Realización de ferias y otros eventos comerciales”
 • “Promoción económica”
 • “Programas y actividades en mateira de juventud”
 • “programas y actividades en materia de ciudadanos extranjeros”

Les següents subvencions:

 • Rosa en les meravelles
 • Apostant per la prevenció
 • “Servicio de asesoramiento juridico para la mujer”
 • “Publicidad y promoción, alquiler de iluminación, sonido y megafonia y decoración de la Fira del Comerç”
 • “Gastos de organización de cursos y jornadas para desempleados y Pymes y emprendedores de la localidad”
 • VI festival de tribus urbanes
 • TOTS SOM PEGOLINS

Horaris bus estiu

Arriba l’estiu i els horaris del bus canvien:

 • de Pego a Dénia (Alsa): del 19 de juny al 10 de setembre.
 • de Pego-Oliva-Gandia (La Amistad): del 3 de juliol al 10 de setembre.

Vos anirem informant.

Ho podeu consultar a la web de la mancomunitat de serveis socials i turisme: http://www.pegoilesvalls.es/va/guia_practica/como_llegar

Ajudes Rehabilitació 2017

Imatge 1 ajudes rehabilitació

Plazo de solicitud:

Desde el 27 de mayo hasta el 10 de julio de 2017, inclusive.

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA

Actuaciones en edificios de vivienda para su conservación, la mejora de la calidad y sostenibilidad, y para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.

IMPLANTACIÓN DEL IEE.CV

Concesión de ayudas en materia de vivienda para impulsar la implantación y generalización del Informe de Evaluación del Edificio (IEE.CV).

HERRAMIENTA ON-LINE GRATUITA

Estimación del coste de las obras necesarias para la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios: adecuación de ascensores y obras de albañilerías.

Para más información acceder a los link :

Imatge 1 ajudes rehabilitació

Programa de festes de Pego 2017

Festes patronals 2016

Aquesta és la setmana grossa de Festes a Pego. Us deixem el programa, per a que el consulteu en vàrios idiomes, gràcies a la Oficina de Turisme que com cada any en ajuda en la traducció. Que gaudiu de tots i cadascun dels actes.

Regidoria de Festes

Programa de festes

Subvenció diputació d'Alacant per a l'escola d'estiu

La Diputació d’Alacant dins de la Convocatòria del Pla d’Ajudes als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, de la província d’Alacant, així com a les Entitats Esportives Municipals depenents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives o manteniment d’Escoles Esportives Municipals, Anualitat 2017 ha concedit subvencions a l’ajuntament de Pego per a dur a terme les següents activitats:

 • Escola d’estiu esportiva

Farmàcies de guàrdia juny 2017

Farmacies de guardia juny 2017

Aquestes seràn farmàcies de guàrdia per al mes de Juny. Atenció, fixeu-vos que a partir del 12 de juny comencen les guàrdies setmanals. Regidoria de Sanitat.

Escola d'estiu 2017

Escola d'estiu 2017

La regidoria d’esports promou l’escola d’estiu que va dirigida a xiquets del poble, des dels 3 anys fins als 12, mitjançant aquesta àmplia franja els alumnes podran gaudir dels jocs i activitats proposades. Des de fa un temps es realitzen diferents tipus d’activitats esportives per a doner a conèixer diferents esports reglats i altres de recreatius (indiaques, frisbee, paracaigudes…) perquè els xiquets observen diferents maneres de fer activitat física i es divertisquen.

Promourem la realització de treballs manuals amb el màxim de material reciclat possible perquè vegen que mitjançant el que tenim a casa podem fer diverses coses.

El període de matriculació serà de l’1 al 20 de juny en la segona planta de l’ajuntament. ANIMAT A PARTICIPAR, HO PASSAREM DIVERTIT!

Ajudes al comerç 2017

Ajudes al comerç 2017

AFIC CREAMA oferix informació sobre les ajudes als comerços.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017 on podran ser beneficiaris les empreses qualificades com pimes que exercisquen o vagen a exercir la seua activitat comercial en la Comunitat Valenciana dins dels epígrafs que marca esta orde.

Les pimes comercials tenen dos vies per a poder accedir a estes ajudes. La primera és a través de “Avalem Comerç”, que recolza les inversions en equipament per a l’establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000 euros. L’ajuda podrà aconseguir fins al 45% de la inversió i el límit de subvenció a concedir per establiment serà de 20.000 euros.

La segona via és la denominada “Emprenem Comerç” i va destinada a finançar els gastos corrents derivats del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una nova activitat comercial. L’establiment deurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2017. En el local que es planteja l’actuació haurà d’haver-se exercit activitat econòmica anteriorment. L’ajuda podrà aconseguix fins al 45% dels gastos i el límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que els gastos de lloguer superen els 5.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 9 de juny de 2017. Els comerços interessats poden obtindre tota la informació en l’Agència de CREAMA Pego.


AFIC CREAMA ofrece información sobre las ayudas a los comercios.

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha convocado las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2017 donde podrán ser beneficiarios las empresas calificadas como pymes que ejerzan o vayan a ejercer su actividad comercial en la Comunitat Valenciana dentro de los epígrafes que marca esta orden.

Las pymes comerciales tienen dos vías para poder acceder a estas ayudas. La primera es a través de “Avalem Comerç”, que apoya las inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial, siempre que la inversión aprobada no sea inferior a 3.000 euros. La ayuda podrá alcanzar hasta el 45% de la inversión y el límite de subvención a conceder por establecimiento será de 20.000 euros.

La segunda vía es la denominada “Emprenem Comerç” y va destinada a financiar los gastos corrientes derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con un nuevo titular o de la implantación de una nueva actividad comercial. El establecimiento deberá, en su caso, abrirse al público entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. En el local que se plantea la actuación deberá haberse desarrollado actividad económica anteriormente. La ayuda podrá alcanza hasta el 45% de los gastos y el límite de subvención a conceder por solicitante será de 10.000 euros, sin que los gastos de alquiler superen los 5.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 9 de junio de 2017. Los comercios interesados pueden obtener toda la información en LA Agencia de desarrollo Local de CREAMA Pego. Tel 965571255.