notícies notícies

title

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència s’han publicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica les llistes definitives d’admessos/exclossos en el processos sel·lectius i creacio de borsa de treball de:

 • Conserges discapacitats.
 • Netejadora-Cuinera.

Bases per a la selecció Jutge de Pau i Substitut

Davant la proximitat de la finalització del nomenament del jutge de pau titular i suplent, s'obre un període de 15 dies hàbils comptats des del de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data 3/09/19 perquè tots les persones interessades puguin presentar instàncies.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 23 de setembre de 2019 a les 14 hores.

Les sol·licituds aniran dirigides al Sr. Alcalde-President i es presentaran al Registre de l’Ajuntament acompanyades d’originals o pels mitjans regulats en la Llei 39/15.

II Concurs pintura ràpida Vila de Pego

II concurs pintura ràpida

El 28 de setembre se celebrarà el segon concurs de pintura ràpida Vila de Pego, aquesta edició estarà dotada dels següents premis:

 • 1r 600 € Cooperativa Agrícola de Pego
 • 2n 450 € Ajuntament de Pego
 • 3r 300 € Plymag
 • Premi a l'artista local: val 100 € emmarcació a mida En Quadres
 • Premi infantil: Obsequi En Quadres
 • Premi juvenil: Obsequi En Quadres

Els tres primers premis passaran a ser propietat de l'entitat que atorgui el premi.

Les incripcions romandran obertes fins el 25 de setembre, podeu incriure-vos en www.comercpego.com.

Documents adjunts

Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de quatre places d'agent de la policia local.

S’ha publicat el document número 2019/7882 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8613 de Dimecres, 14 d’agost de 2019 referent a les Bases i convocatòria per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de la policia local de l’oferta d’ocupació pública de 2017.

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 15 d’Agost de 2019 fins el 12 de Setembre de 2019.

Obert el termini per a matricular-se als cursos i tallers que es fan en l'escola d'adults FPA A. PÉREZ RAMOS per al curs 2019-2020

Les classes comencen el 17 de setembre i els tallers l’ 1 d’octubre.

Requisits per a la matrícula:

 • Majors de 18 anys o majors de 16 anys amb contracte de treball.

La documentació que cal presentar:

 • Sol·licitud de matrícula, que es pot descarregar en el web de l’Ajuntament o arreplegar en les seues oficines.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o del passaport.
 • Una foto de carnet per als nous alumnes.

Lloc de matriculació:

 • Matins, a les oficines de l’Ajuntament
 • Vesprada ,al centre escolar d’adults (a partir de setembre).

Documentació associada

Llistats provisionals admesos i exclosos en les borses de treball conserges discapacitats i netejadora-cuinera

De conformitat amb les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació dels llistats provisional d’aspirants admesos i exclosos de les seleccions borses de treball de Conserges Discapacitats i netejadora-cuinera, s’han publicat els corresponents llistats d’admesos i exclosos en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Es concedeix als aspirants un termini de 10 dies (de l’11 al 24 de Juliol) per a reclamacions, que seran resoltes en la resolució definitiva.

Oferta d'Ocupació Pública 2019

Ha estat publicada en el BOE la convocatòria per a la provisió en propietat de les següents places incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública 2019:

 • 1 Oficial Pintor
 • 2 Oficials Obrers
 • 1 Oficial Electricista
 • 2 Conserges
 • 3 Agents Comeses Múltiples

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica es poden consultar les bases de convocatòries esmentades.

El termini de presentació d’instàncies romandrà obert del 25 de Juny fins el 23 de Juliol de 2019.