notícies notícies

Resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat l’exercici amb un mínim de 5 per a que presenten la documentació exigida en les bases, en la fase de concurs, que es la següent:

  • Fotocopia del DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  • Fotocòpia de la titulació exigida degudament compulsada.
  • Currículum Vitae del aspirant i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Els aspirants tindran un termini de 10 dies hàbils (fins el 2 de juliol de 2016) per a la presentació d’aquestos documents en el Registre General de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Publicat el llistat d'admesos i exclosos de la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'esports

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos en la selecció de una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’esports.

La valoració de mèrits i entrevistes personals es duran a terme el dia 20 de juny en l’Ajuntament de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Modificació de les bases per a la selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de juny de 2016, sobre aprovació de la modificació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Monitors/as de Temps Lliure en l’Àrea d’Educació per interposició de Recurs de Reposició pel Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica

El termini per a presentar instancies romandra obert del 17 de juny fins el 28 de juny de 2016.

Programació Festes Patronals 2016

Festes patronals 2016

Un any mes, arriben uns dies molt marcats per al nostre poble: les nostres festes patronals.

Enguany, com no podia ser d’una altra manera, la nostra setmana gran, ve carregada tant de musica i festa per a totes les edats i gustos, com del fervor i solemnitat de les celebracions religioses en honor al nostre Patró.

*La Regidoria de Festes no es fa responsable dels possibles canvis i/o modificacions que puguen haver-hi respecte del Programa de les Festes Patronals 2016.

Programació

Continuar llegint...

Resultats del 1er examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 1er examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat l’exercici amb un mínim de 5 punts a la realització de la següent prova pràctica el dilluns dia 13 de juny a les 10:00 hores en la Càmera Agrària de Pego.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

Farmàcies de guàrdia juny 2016

Farmacies de guardia juny 2016

Des de la Regidoria de Sanitat us donem a conèixer quines seran les farmàcies de guàrdia per al mes de juny.

Bases per a la selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de 30 de maig de 2016, sobre aprovació de les bases per a la selecció d’una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’educació, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica