noticies noticies

Pego contracta 4 persones desocupades amb les ajudes de Labora

A través del programa EMCORP 2020/21, programa d’interès social i general, finançat amb fons procedents del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE , l’Ajuntament de Pego ha rebut unes ajudes què han permès la contractació de cuatre persones desocupades de menys de 30 anys . Aquest és un programa en col·laboració amb corporacions locals de... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant

La diputació provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP n.º 46 de data 06/03/20. Materia: Área de proyectos europeos. Convocatoria: Programa Erasmus + sport 2020. Proyecto RUNDEAL. Any: 2020 Import: 3.630,00 € BOP Nº: 139 DATA: 24/07/2020

Tràmit d’audiència i informació pública del Pla Local de Cremes 2020 del Terme Municipal de Pego.

En compliment del que es disposa a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es sotmet a audiència i informació pública el projecte del Pla Local de Cremes 2020 del Terme Municipal de Pego (EXP: 849/2018). Les al·legacions i/o aportacions en aquest tràmit es podran formular... Veure Article

Pego anima els jóvens a redescobrir la lectura amb el joc de la Fòrmula Secreta

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Pego s’ha adherit a un nou projecte d’oci educatiu desenvolupat des de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) anomenat la Fórmula Secreta. Una aposta pels llibres, el joc, l’aprenentatge en valors i l’experiència interactiva mitjançant la lectura. Esta iniciativa està adreçada als joves pegolins d’edats entre els 12... Veure Article

Anunci per a la contractació de la campanya «novembre gastronòmic: jornades #arròsdepego i ruta de la tapa de Pego Tapego»

La campanya tindrà una duració d’un mes aproximadament a contar des del 9 de novembre fins el 29 de novembre ambdós inclosos. Per tal de donar-li difusió a l’esmentada campanya es creu convenient des de la regidoria fer les següents insercions publicitàries: Lot 1 – Difusió de la noticia així com del cartell de la... Veure Article

Comunicat de l’ajuntament sobre els fets d’ahir vinculats al partit de futbol

Des de l’Ajuntament de Pego i la Directiva del Pego C.F. condemnem els actes que ahir van succeir abans, durant i al finalitzar el partit de futbol.Condemnem l’actitud d’alguns aficionats del Gandia C.F. que van omplir els voltants de l’estadi amb les seues pegatines identificatives amb simbologia nazi. Aquestes persones foren identificades pels cossos de... Veure Article

Tràmit d’audiència i informació pública del projecte d'”ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal”.

En compliment del que es disposa a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es sotmet a audiència i informació pública el projecte d’Ordenanza municipal reguladora de las licencias de catas y zanjas en bienes de dominio público municipal. (EXP: 1357/2020). Les al·legacions i/o aportacions en... Veure Article

Informació relativa al Pla Parcial de Millora del Sector “Pego-Golf”

Se pone a disposición de las personas interesadas la siguiente información, correspondiente al Plan Parcial de Mejora del Sector “Pego-Golf”: Aprobación Memoria Justificativa Normas urbanísticas Planos de Ordenación Dicha información podrá consultarse en el siguiente enlace: Es posa a la disposició de les persones interessades la següent informació, corresponent al Pla Parcial de Millora del... Veure Article