noticies noticies

Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Sector “Calvari II”

Publicació de la Resolució de 7 octubre de 2021, de l’Alcaldia-Presidència (Decret 2021/2001; Exp. 1403/2021) sobre informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Sector “Calvari II”. En compliment del que es disposa a la citada Resolució, i en l’article 51.7, i concordants, de la Llei 5/2014, de 25 de... Veure Article

Beneficiaris ajudes Reactiva II

BENEFICIARIS DE LES AJUDES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT ALS EMPRESARIS AMB DOMICILI FISCAL EN PEGO “REACTIVA PEGO II”. Beneficiaris ajudes Reactiva II BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE A LOS EMPRESARIOS CON DOMICILIO FISCAL EN PEGO “REACTIVA II” Beneficiarios ayudas Reactiva II

Beneficiaris ajudes Ten 2021

L’AJUNTAMENT DE PEGO PUBLICA LES EMPRESES BENEFICIÀRIES AMB DOMICILI FISCAL EN PEGO DE LES AJUDES DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT AJUDES TEN 2021 Beneficiaris ajudes Ten 2021 EL AYUNTAMIENTO DE PEGO PUBLICA LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS CON DOMICILIO FISCAL EN PEGO DE LAS AYUDAS DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN DE ALICANTE. AYUDAS TEN 2021 Beneficiarios ayudas Ten 2021

Anunci per a la contractació de la publicitat del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

Per tal de donar difusió a la campanya del 25 de Novembre, dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, es creu convenient des de la Regidoria d’Igualtat fer la següent inserció publicitària: Lot 1 «Difusió del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada... Veure Article

ANUNCIO SOBRE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLENO

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto del Reglamento de organización y... Veure Article

Anunci per a la contractació de la publicitat del Pego Trail

Lot 1 –Difusió del cartell del Pego Trail en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 1 insercions així com estarà publicada la notícia en la plataforma web.

El ayuntamiento de Pego convoca las ayudas Reactiva Pego II

Documentació Bases Reactiva II (Castellano) Bases Reactiva II (Valenciano) Solicitud Reactiva II (Castellano) Solicitud Reactiva II (Valenciano) Modelo representación con firma Ficha de mantenimiento de terceros.

EL AYUNTAMIENTO DE PEGO CONVOCA LAS AYUDAS TEN 2021

El Ayuntamiento de Pego ha aprobado las bases de la convocatoria de las ayudas TEN 2021 de la Excma. Diputación de Alicante dirigidas a empresas tanto de naturaleza física como jurídica con domicilio fiscal en Pego y cuya actividad está enmarca en la hostelería i ocio nocturno, Agencias de Viaje, Alojamientos reglados, Guías y empresas... Veure Article

Anunci per a la contractació de la publicitat de les Jornades de memòria històrica

Lot 1 – Difusió de la noticia així com del cartell de les Jornades de Memòria Històrica en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la noticia en la plataforma web a principi d’octubre i l’altra segons marque... Veure Article

Contractació de la campanya de publicitat d’activitats cultural i turístiques de la tardor a Pego

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat durant el periode d’octubre a desembre de 2021, es creu convenient, des dels departaments de turisme i cultura, fer la següent inserció publicitària: Lot 1 «Difusió de les activitats en un anunci d’1×2 de l’apartat Agenda Cultural (30 mm alt x 60 mm ample) en... Veure Article