noticies noticies

Subvenció per a l’atenció i assessorament als residents internacionals

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Diputació Provincial d’Alacant en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 26 de data 08/02/2022. Matèria: Residents internacionals. Programa: Atenció i assessorament als residents internacionals. Convocatòria: Subvenció a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria... Veure Article

Subvenció per a combatre el mosquit tigre

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es concedeix un total de 761 euros per a la lluita contra el mosquit tigre durant l’exercici 2022. S’adjunta resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Subvenció per a tractaments de control de dípters

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 61 de data 29/03/2022. Matèria: Medi Ambient Línia de subvenció: Tractaments de control de dípters. Convocatòria: Concessió d’ajudes pel control de la salubritat publica i benestar animal, anualitat 2022. Any: 2022 Import: 3.047,99... Veure Article

Subvenció per a l’esterilització de colònies urbanes de gats

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 61 de data 29/03/22. Matèria: Medi Ambient Línia de subvenció: Tractament d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari. Convocatòria: Concessió d’ajuedes pel control de la salubritat publica i benestar animal, anualitat 2022.... Veure Article

Subvenció per a l’organització de jornades gastronòmiques

El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 73 de data 19/04/22. Matèria: Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca. Objecte subvenció: Organització de les XII Jornades de l’arròs bomba i bombó de Pego, merchandising,... Veure Article

Subvenció per a l’edició de material turístic

El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 73 de data 19/04/22. Matèria: Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca. Objecte de subvenció: Edició i impressió de material promocional turístic. Convocatòria: Destinada a potenciar la... Veure Article

Subvenció per a pavimentació de vies públiques

La Diputació provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 43 de data 03/03/22. Matèria: Infraestructures cooperació. Línia d’actuació: Inversions en pavimentació de vies públiques. Convocatòria: Subvencions d’infraestructures i assistència a municipis: Plan + Cerca 2022. Any: 2022 Import: 115.360 euros BOP nº:... Veure Article

Subvenció per a manteniment d’instal·lacions esportives

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº43 de data 03/03/22. Matèria: Infraestructures cooperació Línia d’actuació: Despeses corrents per a manteniments d’instal·lacions esportives. Convocatòria: Subvencions d’infraestructures i assistència a municipis: Plan + Cerca 2022. Any: 2022 Import: 115.360 euros BOP nº:... Veure Article

Subvenció servici d’assessorament jurídic per a la dona

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació amb la convocatòria publicada en el BOP nº 33 de data 17/02/22. Matèria: Igualtat i Joventut. Nom del projecte: Servici assessorament jurídic per a la dona. Convocatòria: Subvencions a ajuntaments i Eatims de la província d’Alacant amb destinació a programes i... Veure Article

Subvenció III Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 40 de data 28/02/22. Matèria: Igualtat i Joventut Nom del projecte: Elaboració del III Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de Pego (2022-2025). Convocatòria: Subvencions a ajuntaments i Eatims per a... Veure Article