noticies noticies

Baremació de mèrits per a llocs de venda del mercat

La Regidoria de Comerç informa que a causa de les vacants existents en el Mercat Municipal s’obri el termini de presentació de sol·licituds per ampliar dita oferta, mitjançant la baremació inclosa en l ‘ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària en el Terme Municipal de Pego (document 1 adjunt).

Termini de presentació de les sol·licituds, del 09 al 23 de març de 2020 en el Registre d’entrada d ́aquest Ajuntament ubicat a la planta baixa o per la seu electrònica.

Regidoria de Comerç

 

Publicat en: