noticies noticies

Noves restriccions per a frenar la pandèmia de la Covid-19

📣 Atenció: estes són les noves mesures dictades per la Generalitat Valenciana per a frenar la pandèmia 😷 de la Covid-19:

🔴 Mesures relatives a centres residencials de majors i persones ambdiscapacitat➡️ Regeix la resolució actual. Al respecte, el CEAM PEGO informa de que a partir del dilluns queden suspesos els cursos i tallers. Sí que continuen haven tractaments de fisioteràpia… sempre amb cita prèvia

🔴 Mesures relatives a celebracions no religioses➡️ Aforament d’un 1/3 amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

🔴 Mesures relatives a esdeveniments i activitats multitudinàries➡️ No s’autoritza cap mena d’esdeveniment o d’activitat multitudinària dels previstos en el document “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per COVID-19 a Espanya”, i en el document “Informació necessària per a l’autorització de celebració d’esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana” que es va dictar per a donar compliment a la resolució de 17 d’agost passat, ni aquells esdeveniments i activitats, que foren anàlogues o similars.


🔴 Mesures relatives a les activitats festeres i tradicionals➡️ No es podrà superar el número màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració. No s’obriran al públic en cap cas.


🔴 Mesures relatives a parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castellsinflables, tobogans i altres jocs infantils. ➡️ Aforament màxim del 50%.


🔴 Mesures relatives a locals d’oci infantil en espais tancats➡️ Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants. S’haurà de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes entre les persones usuàries.


🔴 Mesures relatives a establiments i locals comercials minoristes id’activitats de serveis professionals que no formen part de centres i parcscomercials. ➡️ Aforament de 50%.


🔴 Mesures relatives a mercats ambulants➡️Es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l’espai disponible perquè l’efecte siga equivalent.➡️ L’espai haurà d’estar delimitat amb cintes o tanques havent de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona una vegada acabada l’activitat.


🔴 Mesures relatives a centres i parcs comercials➡️ Aforament limitat al 50% tant dels locals com de les zones comunes. ➡️ Aquestes només s’utilitzaran per al trànsit de clients. Les zones recreatives romandran tancades.


🔴 Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració➡️ Se suspén l’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes, així com els karaokes en locals d’hostaleria i restauració.


🔴 Mesures relatives al consum a l’interior de locals.➡️ No es podrà superar 1/3 de l’aforament. El consum a les terrasses no podrà superar el 50%. No es permet els serveis tipus self-service o bufet. ➡️ Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o enespais públics alié als establiments d’hostaleria o similars.


🔴 Mesures relatives a hotels i allotjaments turístics➡️ 1/3 del seu aforament. ➡️ En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones pertanyents a diferents grups de convivència NO podran pernoctar ni utilitzarsimultàniament els serveis col·lectius.


🔴 Mesures relatives a museus i sales d’exposicions, monuments i altresequipaments culturals➡️ Seran accessibles al públic per a visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se supere el 50% de l’aforament.


🔴 Mesures relatives a biblioteques i arxius➡️ No es podrà superar l’aforament del 50%.


🔴 Mesures relatives a cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espaissimilars, i recintes i establiments destinats a actes culturals i espectacles al’aire lliure➡️ Limitació del 50% de l’aforament. A l’interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preasignats amb identificació de cada ocupant.➡️ En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.


🔴 Mesures preventives addicionals per als espectacles itinerants➡️ No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.


🔴 Mesures relatives a activitats de guia turístic➡️ Els grups seran d’un màxim de 6 persones.


🔴 Mesures relatives a centres recreatius turístics, zoològics i aquaris➡️ El límit d’aforament serà del 50% en instal·lacions tant tancades com a l’aire lliure.


🔴 Mesures relatives a congressos, trobades, reunions de negocis,conferències i esdeveniments➡️ Es recomana la seua realització telemàtica.➡️ Aquells que s’organitzen de manera presencial, es duran a terme sense superar en cap cas 50% de l’aforament en cadascun dels espais.➡️ No es permet serveis d’hostaleria ni restauració.


🔴 Mesures relatives a locals i establiments en els quals es desenvolupenactivitats de jocs i apostes➡️ No es podrà superar 1/3 de l’aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d’un màxim de 6 persones.


🔴 Mesures relatives a piscines recreatives➡️ Límit de 1/3 de la seua capacitat d’aforament en piscines tancades, i del 50% en piscines a l’aire.➡️ No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.


🔴 Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i centres d’ensenyament noreglat➡️ Es recomana l’ensenyament telemàtic.➡️ Podrà impartir-se de manera presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l’aforament.➡️ En els vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara.


🔴 Mesures relatives a vetles i enterramentsAforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.


🔴 Mesures relatives a l’activitat esportiva no professional ni federada➡️ Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic.➡️ Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades.➡️ Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim.➡️ No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes.

🔴 Mesures relatives a esdeveniments esportius

➡️ Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

◾️ La Resolució de 17 d’agost de 2020, prorrogada per última vegada el 19d’octubre

◾️ La Resolució de 29 d’octubre de mesures addicionals en les activitatsfesteres tradicionals

◾️ La Resolució de 29 d’octubre de mesures addicionals que afectaven 31municipis de la Comunitat Valenciana

 

Publicat en: