noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a execució de projectes d’estalvi energètic

Logo Diputació Logo Ajuntament
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 70 DE DATA 16/04/21.
MATÈRIA ENERGÍA
CONVOCATÒRIA EJECUCIÓN PROYECTOS PLAN PROVINCIAL AHORRO ENERGÉTICO 2019. “Obras de Instalaciones solares térmicas para ACS/Climatización en la piscina municipal cubierta y puntos de recarga de vehículos eléctricos en Pego”.
ANY 2021 IMPORT 59.736,08.-€BOP Nº 145DATA 03/08/2021

 

Publicat en: ,