noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a l’escola esportiva d’estiu

Logo Diputació Logo Ajuntament
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 73 DE DATA 21/04/21.
MATÈRIA DEPORTES
CONVOCATÒRIA PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, ANUALIDAD 2021. “ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU, JULIO Y AGOSTO DE 2021”.
ANY 2021 IMPORT 7.538,03.-€BOP Nº 146DATA 04/08/2021

 

Publicat en: ,