noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a l’adquisició de trofeus i medalles per a diverses activitats esportives

Logo Diputació Logo Ajuntament
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 73 DE DATA 21/04/21.
MATÈRIA DEPORTES
CONVOCATÒRIA ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ANUALIDAD 2021.
ANY 2021 IMPORT 567,41.-€BOP Nº 147DATA 05/08/2021

 

Publicat en: