noticies noticies

Anunci per a la contractació de publicitat per a la Setmana gastronòmica de l’arròs bomba i bombó 2023

La campanya tindrà una duració de 14 dies aproximadament a contar des del 14 al 26 de març 2023 ambdós inclosos.
Per tal de donar-li difusió a les esmentades campanyes es creu convenient des de la regidoria de Turisme fer les següents insercions publicitàries:


Lot 1 – Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en un banner fixe lateral en la home en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials.


Lot 2 – Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina per cada esdeveniment en un periòdic escrit de tirada de la comarca de la Marina Alta i de distribució setmanal, hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la notícia en la plataforma web.


Lot 3 – Difusió de la notícia així com d’una falca publicitària d’un minut de durada cada falca amb un total de 30 falques en la campanya en una ràdio d’àmbit comarcal així com incloure una entrevista.


Lot 4- Difusió de la notícia i programació del mateix en una emissora radiofònica d’àmbit provincial i una entrevista. L’emissió de l’anunci haurà de realitzar-se sis vegades al dia, des del 14 de març fins al 26 de març, d’entre 25 a 30 segons cadascuna i en tres idiomes diferents (valencià, castellà i anglés”).


Es podran presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego des d’avui 6 de març fins al 9 de març de 2023. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: