noticies noticies

Campanya de publicitat de la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica de Pego per a promocionar i difondre el V Cicle de Memòria Democràtica

Lot 1: Difusió del cartell de programació en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic imprès de tirada a la Marina Alta de distribució setmanal i dotat amb pàgina web. Hi haurà una inserció en la qual la publicitat queda vinculada a la seua difusió en la referida web.

 

Publicat en: