notícies notícies

Llistat d'aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball de Arquitecte/a Tècnic/a

Publicat el llistat d’aspirants admesos i exclosos a la borsa de treball de Arquitecte/a Tècnic/a.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.