serveis serveis

Cementiri Municipal

Horaris
Horari d'hivern:
 • Dilluns a dissabte: de 08:00 a 18:00
 • Diumenges i festius: de 08:00 a 14:00
Horari d'estiu (de Maig a Octubre)
(Excepte Juliol i Agost)
 • Dilluns a dissabte: de 08:00 a 19:00
 • Diumenges i festius: de 08:00 a 14:00
Horari d'estiu (Juliol i Agost)
 • Dilluns a Diumenge: de 08:00 a 14:00

Instruccions del funcionament del serveis funeraris municipals:

 1. L’ Ajuntament de Pego, comprovada la documentació necessària, transcorreguts els terminis legalment establerts, i previs els tràmits que corresponguen d’acord amb allò establert al vigent Reglament Regulador del Cementeri Municipal ( BOP 213 DE 14.09.04 I 236 DE 14.10.06) i normativa reguladora ( Decret 39/2005 de 25 de febrer pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les practiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana DOCV4961/2005 DE 8.03.05 modificat per Decret 195/2009 de 30 d’octubre DOCV 6138 de 5.11.09) podrà donar sepultura els diumenges.
 2. L’ermita està a disposició pública per a dipositar el fèretre donat el cas que no es puga donar sepultura el mateix dia. Aquest servei no tindrà cap cost municipal complementari.
 3. Donat que han tingut lloc robatoris de flors i elements ornamentals, per a evitar que continuen produint-se, a requeriment del personal encarregat del cementeri hauran de mostrar-se les borses i altres elements susceptibles de transportar elements i objectes que siguen portats durant la visita. Es recorda que cal respectar els búcars, jardineres de les lapides, i rams que cada família diposita. Detectat un robatori cal comunicar-ho immediatament a l’encarregat del recinte.
 4. Una vegada utilitzades les escales, s’han de tornar al seu lloc a fi d’evitar accidents involuntaris que puguen originar danys a bens o persones.
 5. Els menors hauran d’anar acompanyats de persona adulta que es faça responsable.
 6. Prohibit deixar rams a les voreres.
 7. L’horari de novembre a abril serà el següent: De dilluns a dissabte de 8:00 hores a 18:00 hores. Diumenge i festius de 8:00 a 14:00 hores.
 8. L’horari de maig a octubre serà el següent: De dilluns a dissabte de 8:00 hores a 19:00 hores y diumenge i festius de de 8:00 a 14:00 hores, excepte juliol i agost que serà de dilluns a diumenge de 8:00 hores a 14:00 hores.

En tots els casos, un quart d’hora abans del tancament del recinte s’anunciarà per mitjà del corresponent avís sonor.