ajuntament ajuntament

Secretaria de l'alcalde

La Secretaria de l’Alcaldia de Pego està ubicada al segon pis de l’Ajuntament (plaça de l’Ajuntament, número 1).

Podeu posar-se en contacte amb nosaltres utilitzant les següent vies:

  • Per telèfon, cridant al 96 557 00 11
  • Per fax, al 96 557 25 83
  • Per correu electrònic: alcaldia@pego.org
  • Personalment, vinguent a les nostres oficines

PER A QUÈ SERVEIX LA SECRETARIA DE L’ALCALDIA?

Estem per a ajudar al ciutadà en tot allò que necessite i siga de la nostra competència, així com per posar-lo en contacte amb qualsevol tècnic, treballador o departament si no sap on adreçar-se. A més a més, i sobre tot, ací es treballa sobre tota aquella documentació que li farà falta a l’Alcalde per complir amb la seua tasca diària així com elaborem els escrits i ordes que baix la supervisió del Primer Batle serveixen per comunicar-hi coses als treballadors municipals i a tots aquells que es posen en contacte amb ell mitjançant una entrevista o les peticions presentades pel Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. Per una altra banda, també es coordina l’agenda diària de l’Alcalde, és a dir, tot allò que té que fer durant la jornada per a que puga atendre tots els assumptes municipals. També s’elaboren en aquest departament tots els comunicats, notícies i bans que l’Alcalde vol fer públics. Per últim, aquest departament és l’encarregat de coordinar el Protocol davant de qualsevol acte.

QUÈ CAL FER SI VOLEM CONCERTAR UNA REUNIÓ AMB L’ALCALDE?

Tot ciutadà, empresa o associació té el dret a ser escoltat per l’Alcalde per a exposar-li els seus problemes (si són de competència municipal), idees o consultes. Per això l’Alcalde de Pego disposa d’horaris durant la setmana per poder atendre’ls a tots ells. Per poder tenir una reunió amb l’Alcalde cal adreçar-se a la Secretaria de l’Alcaldia i demanar una cita amb ell. Es pot fer utilitzant qualsevol de les vies de contacte anteriorment esmentades. Segons la disponibilitat de l’Agenda de l’Alcalde, s’establirà la reunió.

Nota Important: Cal tenir en compte que a l’Ajuntament treballa una plantilla de professionals altament qualificada, per la qual cosa pot ser que el seu problema es puga solucionar directament i d’una manera més ràpida parlant amb aquests tècnics. Per això recomanem que abans de demanar una reunió amb l’Alcalde se’ns consulte el cas a tractar per agilitzar així el nostre treball i trobar una solució més ràpida al seu problema o consulta.

QUÈ CAL FER SI VOLEM EXPRESSAR UN SUGGERIMENT O FACILITAR UN ESCRIT A L’ALCALDE?

Caldrà passar eixe escrit o el suggeriment (per escrit) pel Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Pego (situat a la planta baixa de la Casa Consistorial). Així podrà emportar-se una còpia cap a casa degudament segellada, i a partir d’aleshores queda constància a l’Ajuntament de la seua petició o escrit; amb això s’evita la seua pèrdua. Els tècnics del Registre d’Entrada diàriament faciliten tots eixos escrits personalment a l’Alcalde, al finalitzar la jornada.

I recorde: A L’AJUNTAMENT DE PEGO ESTEM PER A SERVIR-LO.