ajuntament ajuntament

Junta de govern local

Els membres que componen la junta de govern local després de les eleccions municipals de 2019 són els següents:

  • PRESIDENT: Enrique Moll Briones.
  • Raul Tamarit Seresola.
  • Laura Castellà Sastre
  • Maria José Company Romá
  • Juan José Arbona Escrivá
  • Ricardo Sendra Garcia