ajuntament ajuntament

Grups polítics

El Ple de l’Ajuntament després de les eleccions municipals de 2019 està conformat pels següents Regidors/es, amb l’adscripció per grups que s’indica:

Enrique Moll BrionespsoeAlcalde: SR. ENRIQUE MOLL BRIONES
Raul Tamarit SeresolapsoeSR. RAUL TAMARIT SERESOLA
Laura Castellà SastrepsoeSRA. LAURA CASTELLÀ SASTRE
MARIA JOSÉ COMPANY ROMÁpsoeSRA. MARIA JOSÉ COMPANY ROMÁ
JUAN JOSÉ ARBONA ESCRIVÁpsoeSR. JUAN JOSÉ ARBONA ESCRIVÁ
MARIA MERCEDES BOLTA SASTREpsoeSRA. MARIA MERCEDES BOLTA SASTRE
RICARDO SENDRA GARCIApsoeSR. RICARDO SENDRA GARCIA
Anna Sastre MassanetcompromisSRA. ANNA SASTRE MASSANET
Angel Oltra PérezcompromisSR. ÀNGEL OLTRA PÉREZ
CONXA DEL RUSTE AGUILARcompromisSRA. CONXA DEL RUSTE AGUILAR
VICTOR CLIMENT VIDALcompromisSR. VICTOR CLIMENT VIDAL
JOSE EDUARDO ALCINA SISCARcompromisSR. JOSE EDUARDO ALCINA SISCAR
FERNANDO GONZALEZ FERRANDOppSR. FERNANDO GONZALEZ FERRANDO
ANA VICENTA ORTOLA BRIONESppSRA. ANA VICENTA ORTOLA BRIONES
HECTOR FEMENIA ORTOLAppSR. HECTOR FEMENIA ORTOLA
SIMÓN ORTOLÀ VICENSppSR. SIMÓN ORTOLÀ VICENS
Alicia Siscar EscrivaSRA. ALICIA SISCAR ESCRIVÁ