ajuntament ajuntament

Equip de govern

SR. ALCALDE

Enrique Moll Briones

SR. ENRIQUE MOLL BRIONES

Ostenta totes les atribucions pròpies de l’alcaldia que no han estat delegades exulssament. Especialment ostenta les àrees de Serveis i Manteniment, Agricultura, Cementeri, Policia. Protecció Civil i Festes.

TINENCES D’ALCALDIA

1er Tinent d’Alcalde: Raul Tamarit Seresola

2n Tinent d’Alcalde: Laura Castellà Sastre

3r Tinent d’Alcalde: Maria Jose Company Romà

4t Tinent d’Alcalde: Juan Jose Arbona Escrivà

DELEGACIONS

REGIDOR/A DELEGAT/AÀREA - SERVEI MUNICIPAL
Raul Tamarit Seresola

SR. RAUL TAMARIT SERESOLA.

 • ESPORTS.
 • JOVENTUT.
 • PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Laura Castellà Sastre

SRA. LAURA CASTELLÀ SASTRE

 • CULTURA.
 • MEDI AMBIENT.
 • URBANISME.
MARIA JOSÉ COMPANY ROMÁ

SRA. MARIA JOSÉ COMPANY ROMÁ

 • RECURSOS HUMANS.
 • CONTRACTACIÓ.
 • TRADICIONS.
JUAN JOSÉ ARBONA ESCRIVÁ

SR. JUAN JOSÉ ARBONA ESCRIVÁ

 • EDUCACIÓ.
 • HISENDA.
 • FALLES.
MARIA MERCEDES BOLTA SASTRE

SRA. MARIA MERCEDES BOLTA SASTRE

 • SERVEIS SOCIALS.
 • IGUALTAT.
 • GENT GRAN.
RICARDO SENDRA GARCIA

SR. RICARDO SENDRA GARCIA

 • TURISME.
 • COMERÇ.
 • PROMOCIÓ ECONÓMICA. CREAMA.
 • RESIDUS URBANS.
 • COMUNICACIÓ.
Alicia Siscar Escriva

SRA. ALICIA SISCAR ESCRIVÀ

 • SANITAT.
 • TRANSIT.
 • BENESTAR ANIMAL.
 • ESTRANGERIA.