notícies notícies

Resultats del 2n examen teòric i els resultats finals de les proves selectives de la selecció d'una plaça Arquitecte/a Funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 2n examen teòric i els resultats finals de les proves selectives de la selecció d’una plaça Arquitecte/a Funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.