urbanisme urbanisme

Plans de participació pública

Pla de participació pública que s’integra en l’estudi d’integració paisatgística annex al projecte bàsic presentat per a les obres de substitució de coberta, reparació de murs exteriors i rehabilitació de forjats en l’immoble situat a la partida de Favara, número 38, polígon 26, parcel·la 149