noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant en relació a promoció social, equipament i vehicles

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 25 DE DATA 08/02/21. MATÈRIA BENESTAR SOCIAL. CONVOCATÒRIA PROMOCIÓN SOCIAL, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS 2021. -Subvenciones para actividades de promoción social de colectivos vulnerables: El arte como elemento integrador de las personas con enfermedad... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a l’adquisició de trofeus i medalles per a diverses activitats esportives

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 73 DE DATA 21/04/21. MATÈRIA DEPORTES CONVOCATÒRIA ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ANUALIDAD 2021. ANY 2021 IMPORT 567,41.-€ BOP Nº 147 DATA 05/08/2021

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a execució de projectes d’estalvi energètic

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 70 DE DATA 16/04/21. MATÈRIA ENERGÍA CONVOCATÒRIA EJECUCIÓN PROYECTOS PLAN PROVINCIAL AHORRO ENERGÉTICO 2019. “Obras de Instalaciones solares térmicas para ACS/Climatización en la piscina municipal cubierta y puntos de recarga de vehículos eléctricos... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a actuacions en l’àrea del desenvolupament econòmic i sectors productius

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 60 DE DATA 30/03/21. MATÈRIA FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO CONVOCATÒRIA PARA REALIZACIÓN ACTUACIONES ÁMBITO ACTUACIÓN ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO Y SECTORES PRODUCTIVOS. Línea 1.- Publicidad y promoción para los eventos ”El Futur el compres... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a l’escola esportiva d’estiu

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 73 DE DATA 21/04/21. MATÈRIA DEPORTES CONVOCATÒRIA PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, ANUALIDAD 2021. “ESCOLA ESPORTIVA D’ESTIU, JULIO Y AGOSTO DE 2021”. ANY 2021 IMPORT 7.538,03.-€ BOP Nº 146... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a infraestructures i assistència a municipis

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 247 DE DATA 29/12/20. MATÈRIA INFRAESTRUCTURAS COOPERACIÓN. CONVOCATÒRIA INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN + CERCA 2020 (ÁREA DE COOPERACIÓN). – Reasfaltado de diversas Calles del Casco urbano. C/Llavador, C/Carolina Sala, C/Vall de... Veure Article

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 240 DE DATA 17/12/20. MATÈRIA AGUA. CICLO HÍDRICO. CONVOCATÒRIA LÍNEA B) CONVOCATORIA 2021 REPARACIÓN (LÍNEA A) Y 1ER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACIÓN (LÍNEA B) INFR. HIDRÁULICAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO QUE EJECUTEN... Veure Article

Autorització per a la vacunació de menors de 16 anys

A continuació teniu el document que heu d’omplir per a la vacunació contra la Covid-19 de persones menors de 16 anys per si no van acompanyats. En cas que no pugueu imprimir-lo, a l’ajuntament podeu demanar-lo i vos el donaran. I vos recordem la següent informació: • La citació per a la vacunació es realitzarà... Veure Article

Anunci convocatòries borses de treball de mestres i tècnics en educació infantil.

De conformitat amb les Resolucions de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Mestres/es en educació infantil i Tècnics/es en educació infantil, es disposa la convocatòria de l’esmentada selecció d’acord amb les bases adjuntes Bases Mestres en educació infantil. Bases Tècnics en educació infantil. Sol·licitud participació proves selectives.