noticies noticies

Subvenció per a la recuperació de la Memòria Històrica

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció de 17.911,24 euros per part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Es tracta d’una ajuda destinada a la realització d’actuacions sobre obertura de fosses, exhumacions i accions en compliment de la Llei 14/2017, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Subvenció per a foment de la lectura

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports ha dotat a l’Ajuntament de Pego amb una subvenció de 2.135,76 euros prevista en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. Un import econòmic destinat a una dotació bibliogràfica per a la biblioteca. L’objectiu final d’aquest projecte és l’increment de l’índex de lectura, mitjançant la mesura d’incrementar la dotació... Veure Article

Acta selecció Empuju Pego 2022

S’adjunta nova acta de selecció Empuju Pego 2022.

Subvenció per a la millora d’espais museístics

La conselleria d’Educació, Cultura i Esports concedeix una subvenció de 20.000 euros per a la millora d’espais museístics. Un primer import de 10.000 euros es destinarà a la renovació i transformació d’espai expositiu, creació de pàgina web i maleta pedagògica. Un segon import, també de 10.000 euros es destinarà a l’adquisició d’equipament per a la... Veure Article

Subvenció per a la redacció del Pla director de sanejament de Pego

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Diputació Provincial d’Alacant en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 50 de data 14/03/22. Matèria: Aigua, Cicle Hídric. Projecte: Pla Director de Sanejament de Pego. Convocatòria 2022: Redacció, per Diputació, de plans directors de sanejament i pluvials (Línia 1). Any: 2022... Veure Article

Pego destinarà més de 70.000 euros per a ajudar les empreses locals a minimitzar l’impacte del Covid

Els beneficiats podran rebre fins a un màxim de 4.000 euros per a sufragar despeses de llum, quotes d’autònom, lloguer de locals o serveis de telefonia, entre altres L’Ajuntament de Pego destinarà 70.711 euros a les empreses del municipi amb la intenció de pal·liar les conseqüències de Covid. Es tracta d’una subvenció que arriba de... Veure Article

Subvenció per a l’atenció i assessorament als residents internacionals

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Diputació Provincial d’Alacant en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 26 de data 08/02/2022. Matèria: Residents internacionals. Programa: Atenció i assessorament als residents internacionals. Convocatòria: Subvenció a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria... Veure Article

Subvenció per a combatre el mosquit tigre

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es concedeix un total de 761 euros per a la lluita contra el mosquit tigre durant l’exercici 2022. S’adjunta resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Subvenció per a tractaments de control de dípters

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 61 de data 29/03/2022. Matèria: Medi Ambient Línia de subvenció: Tractaments de control de dípters. Convocatòria: Concessió d’ajudes pel control de la salubritat publica i benestar animal, anualitat 2022. Any: 2022 Import: 3.047,99... Veure Article