noticies noticies

Concessió d’una subvenció del IVACE per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

El Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha dictat resolució per la que s’ha aprovat la concessió de la següent subvenció:

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, por la que es convoquen ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, con carregue al pressupost de l’exercici 2019. (DOGV núm. 8218, de 23.01.2018).

BASES REGULADORES: ORDRE 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, por la que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica. (DOGV núm. 8035, de 09.05.2017)

No Expedient: E4T29B/2019/106
PROGRAMA: ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL TRANSPORT (T29)
ACTUACIÓ: INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
PROJECTE: INSTAL·LACIÓ DE 2 PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS DE 2X22 KW. CADASCUN, EN
AV. BENITUBES, 2 Œ 1, BAIX (POLÍGON) I EN PLAZA ANTIC
ENTITAT BENEFICIÀRIA: AJUNTAMENT DE PEGO
NIF: P0310200A
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 12.988,80 Euros
QUANTITAT A JUSTIFICAR: 16.236,00 Euros

Descripció dels costos subvencionablesQuantitat a justificarSubvenció concedida
Equips, cablejat, instal·lació, sistemes auxiliars, obra civil i enginyeria16.236,0012.988,80

La data prevista com a límit per a la presentació del compte justificatiu de la subvenció en l’IVACE serà el 19 de desembre de 2019.

 

Publicat en: