noticies noticies

Anunci per a la contractació de la campanya de comerç “Corona’t a Pego”

La campanya tindrà una duració aproximada de 10 dies a contar des del 20 de maig fins el 31 de maig ambdós inclosos.

Per tal de donar-li difusió a l’esmentada campanya és creu convenient des de la regidoria fer les següents insercions.

Lot 1 – Difusió de la noticia així com del cartell de la campanya en un banner lateral de 300 x 250 px en una periòdic d’àmbit comarcal.

Lot 2 – Difusió de la noticia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal, hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la noticia en la plataforma web.

Lot 3 – Difusió de la noticia així com el cartell de la campanya en un periòdic escrit d’àmbit autonòmic i de distribució diària i un anunci de 5×2 + reportatge en premsa paper i en la web.

Lot 4 – Difusió de la noticia així com d’una cunya publicitària d’un minut de durada cada cunya amb un total de 30 cunyes en la campanya i 3 diàries en una ràdio d’àmbit comarcal.

Hi haurà fins el 20 de maig per presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego, seran seleccionades les ofertes més  econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: