noticies noticies

S’autoritza l’ús de La trilladora per a activitats esportives

Atenent la resolució dictada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el passat 26 de juny i davant la insistència de la gent, la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Pego informa que obrirà la instal·lació de la Trilladora per a poder practicar esport en horari de 10:00 a 21:00 hores. 

Això sí, s’hauran de respectar les normes i la gent haurà d’intentar mantindre una distància de seguretat. 

La regidoria no es fa responsable de el que passe entre els usuaris de la instal·laciò, ja que cadascú ha de ser responsable dels seus actes i les seves conseqüències.  

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’adopció de mesures addicionals complementàries de prevenció i protecció en matèria d’activitat esportiva, en aplicació de l’Acord de 19 de juny, del Consell, contra la Covid-19. [2020/5003]

Instal·lacions esportives
a) A les instal·lacions esportives es podrà realitzar activitat esportiva individual, d’equip i de contacte, respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment en relació amb el manteniment de la distància mínima de seguretat, sempre que siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria.


b) Així mateix, es podran realitzar activitats físiques en grups mantenint la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries i sempre que no se supere l’aforament màxim que estableix l’apartat següent.


c) L’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m2 de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació, sense perjudici del que estableix el punt 6 per a l’ús esportiu de les piscines.

 

Publicat en: