noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la conselleria d’igualtat i polítiques inclusives

Logo Generalitat Logo Ajuntament

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A CENTRES RESIDENCIALS DELS SECTORS D’ATENCIÓ A PERSONES MAJORS PER LA COVID-19 (DOGV N.º 8958, 23-11-2020)

ACTUACIÓADQUISICIÓ MATERIAL PROTECCIÓ COVID-19 I INSTAL·LACIÓ DISPOSITIU DESINFECCIÓ MITJANÇANT OZÓ PER L’ASCENSOR. COSTOS SALARIALS DEL PERSONAL ADDICIONAL CONTRACTAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19
ANY2020IMPORT15.004,44€DOGV Nº8958DATA23-11-2020

 

Publicat en: