noticies noticies

ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CAMPANYA DEL DIA DE LA DONA DE 2021

La campanya tindrà una duració d’uns 10 dies aproximadament a contar des del 06 de març fins el 14 de març ambdós inclosos.

Per tal de donar-li difusió a l’esmentada campanya es creu convenient des de la regidoria fer la següents inserció publicitària:

Lot 1 – Difusió de la noticia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina per cada event en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal, hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la noticia en la plataforma web.

 

Publicat en: