noticies noticies

Anunci per a la contractació de la campanya del Pare 2021

La campanya tindrà una duració d’un 15 dies aproximadament a contar des del 06 de març fins el 20 de març ambdós inclosos.

Per tal de donar-li difusió a l’esmentada campanya es creu convenient des de la regidoria fer les següents insercions publicitàries:

Lot 1 – Difusió de la noticia així com del cartell de la campanya en un banner lateral o superior de 300×250 x + publicació de notes de premsa, cartell i article propi en un periòdic d’àmbit comarcal.

Lot 2 – Difusió de la noticia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina per cada event en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal, hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la noticia en la plataforma web.

Lot 3 – Difusió de la noticia així com d’una cunya publicitària d’un minut de durada cada cunya amb un total de 30 cunyes en la campanya en una ràdio d’àmbit comarcal així com incloure una entrevista.

Hi ha fins el 05 de març de 2021 per presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: