noticies noticies

BASES PER AL PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL DE PEGO PER A L’EXERCICI 2021

L’Ajuntament de Pego, ateses les circumstàncies econòmiques i socials que viu el municipi actualment i la difícil situació en què es troben moltes famílies de la localitat, ha determinat l’aprovació del Pla per al Foment de l’Ocupació Local de Pego per a l’exercici 2021, que es regirà per les bases adjuntes.

 

Publicat en: