noticies noticies

El 14 de juny s’obri la piscina municipal La Trilladora

El dilluns 14 de juny, la piscina municipal La Trilladora obrirà les portes i s’han de respectar les normes de seguretat que marca.

L’aforament serà limitat, està permès un 75% de la seva capacitat, és a dir, sols podran haver-hi 64 persones.

La pandèmia del coronavirus ha obligat a establir unes normes de seguretat que cal complir dins del recinte de la piscina municipal la Trilladora:

– Els usuaris hauran de canviar-se les sabates abans d’entrar a la gespa.
– Per accedir cal mostrar el DNI. Els treballadors s’encarregaran d’enregistrar el nom i el cognom de la persona que entre, el telèfon, la temperatura corporal i l’hora d’entrada.
– Els usuaris han de llavar-se les mans en gel hidroalcohòlic i dutxar-se abans d’entrar a la piscina, igual que mantenir la distància social corresponent d’1,5 metres.

 La piscina municipal a l’estiu tindrà dos períodes diferenciats:

  1. Període de Juny: PISCINA D’ÚS RECREATIU
    La piscina obrirà del 14 al 30 de juny en jornada de vesprada, de manera ininterrompuda, amb els següents horaris:
 • Dilluns a diumenge de 16 a 21 hores.
 • Els dies festius la instal·lació romandrà tancada al públic.
    2. Període de Juliol i Agost: PISCINA D’ÚS RECREATIU
    La piscina obrirà de l’1 de juliol al 31 d’agost, de manera ininterrompuda, amb els següents horaris:
 • Dilluns a divendres de 10.30 a 20.30 hores.
 • Dissabtes d’11 a 20 hores.
 • Diumenges d’11 a 19 hores.
 • Els dies festius la instal·lació romandrà tancada al públic.

La utilització de les Instal·lacions estarà condicionada al pagament previ del Preu Públic corresponent segons l’Ordenança Reguladora de la Taxa per la utilització de la Piscina i altres Instal·lacions Esportives Municipals, aprovada per l’Ajuntament en sessió plenària celebrada el 5 de novembre de 1999 i modificada el 4 d’agost de 2016.
A causa de la necessitat de control d’aforament diari, la temporada d’estiu de 2021 únicament s’utilitzarà la passada diària per a donar entrada als usuaris i usuàries. Sent el preu de la passada és de 2 €.
Segons l’article 5 de l’Ordenança Reguladora de la Taxa per la utilització de la Piscina i altres Instal·lacions Esportives Municipals, existeixen les següents exempcions:
Pel propi contingut del servei objecte de la present ordenança, es preveuen les següents exempcions:
    A) Els xiquets compresos en edat escolar sempre que vagen acompanyats dels seus professors, monitors o professors d’Educació Física, fent-se responsables d’aquells o dels danys que puguen ocasionar els centres o clubs als quals pertanguen, en horari escolar.
    B) Els jubilats i persones amb discapacitat que puguen acreditar-ho.

 

Publicat en: