noticies noticies

Inserció de publicitat institucional

La campanya tindrà una duració de 15 dies aproximadament a comptar des del 18 de juliol fins al 31 de juliol, ambdós inclosos.
Per tal de donar-li difusió a la publicitat institucional es creu convenient des de l’alcaldia fer la següent inserció publicitària:
Lot 1 – Difusió de l’entrevista així com de la imatge institucional en 12 mòduls interiors en medidas de 259 mm. d’ample x 63 mm. d’alt en un periòdic d’àmbit digital de la Comunitat Valenciana.

 

Publicat en: