noticies noticies

La conselleria aprova el Pla local de prevenció d’incendis de Pego

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha donat el vistiplau al Pla local de prevenció d’incendis de Pego, que va ser aprovat pel plenari de la corporació el passat 18 de maig.

El Pla local de prevenció d’incendis forestals persegueix tres objectius principals per al territori del terme de Pego: la reducció de l’impacte dels incendis forestals sobre la població, l’augment de la seguretat dels bombers durant les tasques d’extinció i aconseguir unes superfícies cremades ecològicament acceptables.

Al respecte, la regidora de Medi Ambient, Laura Castellà, ha explicat que “per fi disposem d’un pla propi que ens ajudarà a gestionar millor qüestiones molt importants relacionades amb els incendis”. A més, Castellà, ha assenyalat que “esta tramitació ve de la legislatura anterior i ha sigut molt farragosa”.

El Pla té una vigència de quinze anys amb revisions parcials cada cinc anys. En finalitzar el periode de vigència estipulat es realitzarà una revisió total del pla de prevenció.

En aquest sentit, Pego haurà de remetre un informe anual sobre l’estat de desenvolupament del pla local de prevenció d’incendis forestals a la direcció general competent, en el qual es reflectiran les mesures desenvolupades, el cost i les possibles incidències, les estadístiques de cremes agrícoles o una altra informació que es considere d’interés.

L’abast d’aquesta resolució no afecta el pla local de cremes, l’aprovació del qual correspon a la direcció territorial de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província d’Alacant.

 

Publicat en: