noticies noticies

ANUNCI: CONTRACTACIÓ DE LA CAMPANYA DE PUBLICITAT DE LES RUTES GUIADES A PEGO

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat de les rutes guiades al mes d’agost es creu convenient, des del departament de turisme, fer la següent inserció publicitària:

Lot 1 «Difusió del cartell de la campanya en un periòdic escrit d’àmbit provincial i de distribució diària en dos anuncis de 5×2 en portada (252 mm alt x 60 mm ample), més una pàgina en contraportada. Hi haurà un publi-reportatge i un banner flotant en la plataforma digital, més difusió en xarxes socials».
Lot 2 «Difusió del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la notícia en la plataforma web».
Lot 3 «Difusió de la notícia així com d’una cunya publicitària d’un minut de durada cada cunya amb un total de 60 cunyes en la campanya en una ràdio d’àmbit comarcal».
Lot 4 «Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en les dimensions d’1 pàgina 26 cm x 36 cm en un periòdic escrit de tirada comarcal».

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).


El termini és de 5 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci a la web de l’ajuntament.

 

Publicat en: