noticies noticies

Concessió d’una subvenció per part de la diputació provincial d’Alacant per a assessorament jurídic a la dona

Logo Diputació Logo Ajuntament
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE PEGO UNA SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOP N.º 51 DE DATA 16/03/21.
MATÈRIA IGUALDAD
CONVOCATÒRIA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ANUALIDAD 2021
ANY 2021 IMPORT 3.000,00.-€BOP Nº 164DATA 30/08/2021

 

Publicat en: