noticies noticies

Contractació de la campanya de publicitat d’activitats cultural i turístiques de la tardor a Pego

Per tal de donar difusió a la campanya de publicitat durant el periode d’octubre a desembre de 2021, es creu convenient, des dels departaments de turisme i cultura, fer la següent inserció publicitària:

Lot 1 «Difusió de les activitats en un anunci d’1×2 de l’apartat Agenda Cultural (30 mm alt x 60 mm ample) en un periòdic escrit d’àmbit provincial i de distribució diària, com espai fixe de dimarts a diumenge».

Lot 2 «Difusió dels cartells de la campanya en les dimensions 1/2 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la notícia en la plataforma web».

Lot 3 «Difusió de la notícia així com 90 cunyes, d’un minut de durada cada cunya publicitària, en una ràdio d’àmbit comarcal».

Lot 4 «Difusió de la notícia així com dels cartells de la campanya en les dimensions d’1/2 pàgina 26 cm x 16 cm en un periòdic escrit de tirada comarcal».

Lot 5 «Difusió de la notícia així com dels cartells de la campanya i banner fixe en la home en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials».

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).

El termini és de 3 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci a la web de l’ajuntament.

 

Publicat en: