noticies noticies

Anunci per a la contractació de la publicitat del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

Per tal de donar difusió a la campanya del 25 de Novembre, dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, es creu convenient des de la Regidoria d’Igualtat fer la següent inserció publicitària:

Lot 1 «Difusió del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 1 inserció així com estarà publicada la notícia en la plataforma web».


Lot 2 «Difusió de la notícia així com d’una cunya publicitària d’un minut de durada cada cunya amb un total de 30 cunyes en la campanya en una ràdio d’àmbit comarcal».


Lot 3 «Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en un bànner lateral o superior de 728x90px i publicació de notes de premsa, cartell i article propi en un periòdic d’àmbit digital».


Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).


El termini és de 5 dies hàbils contats a partir del dia següent a la publicació de l’anunci a la web de l’ajuntament.

 

Publicat en: