noticies noticies

Beneficiaris ajudes Ten 2021

L’AJUNTAMENT DE PEGO PUBLICA LES EMPRESES BENEFICIÀRIES AMB DOMICILI FISCAL EN PEGO DE LES AJUDES DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT AJUDES TEN 2021

Beneficiaris ajudes Ten 2021


EL AYUNTAMIENTO DE PEGO PUBLICA LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS CON DOMICILIO FISCAL EN PEGO DE LAS AYUDAS DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN DE ALICANTE. AYUDAS TEN 2021

Beneficiarios ayudas Ten 2021

 

Publicat en: