noticies noticies

Adequació del polígon industrial Sector 2 (Industrial) – Pego

Projecte elaborat amb l’ajuda de l’Institut Valencià de Competitivitat (IVACE). Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.

EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA S.L. Lot 1: Obra civil fibra òptica.

ACEINSA MOVILIDAD S. A. Lot 2: Circuit tancat de televisió (CCTV)

HIDRAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE S. A. Lot 3: Servicis contra incendis.

CIVIL MATENG S. L. – REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS

Beneficiari: Ayuntamiento de Pego

Inversió total: 198.410,40 €

Subvenció concedida: 164.025,87 €

Lot 1: Obra civil fibra òptica: 118.455,49 €

Lot 2: Circuit tancat de televisió (CCTV): 40.476,97 €

Lot 3: Servicis contra incendis: 24.667,53 €

Cost d’execució de les obres i/o instal·lacions: 183.600,00 €

Subvenció concebuda: 151.782,12 €

Cost de redacció del projecte, SS i DO: 14.810,40 €

Subvenció concebuda: 12.243,75 €

L’Ajuntament de Pego ha rebut una subvenció per import de 164.025,87 euros per a la realització del projecte d’Adequació del Polígon Industrial Sector 2 (Industrial), dins del programa Millores d’Infraestructures de Parcs Empresarials, anualitat 2021.

Convocatòria: Resolució de 22 de desembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.

 

Publicat en: