noticies noticies

Anunci per a la contractació de la publicitat de la Baixà del riu Bullent

Per tal de donar difusió a la XXXVI BAIXADA DEL RIU BULLENT, es creu convenient des de la Regidoria de Festes fer la següent inserció publicitària:

Lot 1 «Difusió del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina en un periòdic escrit de tirada comarcal i de distribució setmanal. Hi haurà 1 inserció així com estarà publicada la notícia en la plataforma web».

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).

 

Publicat en: