noticies noticies

Anunci per a la contractació de la publicitat per a difusió i divulgació del poble

Per tal de donar difusió i divulgació de les principals característiques del poble, es creu convenient des de la Regidoria de Comunicació fer la següent inserció publicitària:

Lot 1 “Realització i difusió d’una entrevista d’una durada d’uns 15 minuts en un mitjà de comunicació radiofònic d’àmbit regional (Comunitat Valenciana) i que aparega en un programa setmanal i d’horari vespertí.

Les propostes econòmiques es presentaran per registre d’entrada de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pego (https://pego.sedelectronica.es/).

 

Publicat en: