noticies noticies

Anunci per a la contractació del II Festival d’Arts Escèniques

Lot 1 – Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/2 de pàgina per cada esdeveniment en un periòdic escrit de tirada de la comarca de la Marina Alta i de distribució setmanal, hi haurà 2 insercions així com estarà publicada la notícia en la plataforma web.


Lot 2 – Difusió de la notícia així com d’una cunya publicitària d’un minut de durada cada cunya amb un total de 30 cunyes en la campanya en una ràdio d’àmbit comarcal així com incloure una entrevista.


Es podran presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego des d’avui 8 d’abril fins al 12 d’abril de 2022. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: