noticies noticies

Subvenció per al servici de prevenció i extinció d’incendis i salvament

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada al BOP nº 38 amb data 24-02-22.

Matèria: Àrea d’Acció Local/Programes Europeus

Convocatòria: Ajudes per a ajuntaments d’Alacant per a cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servici de prevenció i extinció d’incendis i salvament. Anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 9.593,05 €

BOP nº: 72

Data: 13-04-2022

 

Publicat en: