noticies noticies

Subvenció per a la millora d’infraestructures de parcs empresarials

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha dictat resolució per la qual s’ha aprovat la concessió de la següent subvenció:

Resolució de 21 de gener de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual cosa es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

Núm. Expedient: MIPAEA/2022/50

Programa: Programa millora infraestructures parcs empresarials

Actuació: Millores infraestructures parcs empresarials. Anual 2022, tots menys en risc de despoblament

Projecte: millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2022

Entitat beneficiària: Ajuntament de Pego

Subvenció concedida: 197.025,58 euros

Quantitat a justificar: 199.800 euros

 

Publicat en: