noticies noticies

Subvenció per l’adquisició de trofeus i medalles

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 42 de data 02/03/22.

Matèria: Esports

Objecte de destí: Diverses activitats esportives, anualitat 2022.

Convocatòria: Ajudes econòmiques als ajuntaments i eatims de la província per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 707,31 euros

BOP nº: 109

Data: 09/06/2022

 

Publicat en: