noticies noticies

Anunci per a la contractació de premsa de la campanya: ‘A l’estiu el comerç també viu’ 2022

La campanya tindrà una duració de 15 dies aproximadament a contar des del 04 de juliol fins al 23 de juliol ambdós inclosos.

Per tal de donar-li difusió a les esmentades campanyes es creu convenient des de la regidoria fer les següents insercions publicitàries:

Lot 1 – Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en un banner fixe lateral en la ‘home’ en un diari comarcal online i en les seues xarxes socials.

Lot 2 – Difusió de la notícia així com del cartell de la campanya en les dimensions 1/4 de pàgina per l’esdeveniment en un periòdic imprés de tirada de la comarca de la Marina Alta i de distribució setmanal, hi haurà 3 insercions així com estarà publicat el reportatge en la plataforma web.

Lot 3 – Difusió de la notícia així com d’una falca publicitària d’un minut de durada cada falca amb un total de 30 falques en la campanya en una ràdio d’àmbit comarcal així com incloure una entrevista.

Lot 4 – Difusió de la notícia així com dels cartells de la campanya en les dimensions 1/2 de pàgina 26 cm x 16 cm en un periòdic imprés de tirada comarcal.

Es podran presentar el pressupost de la campanya en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Pego des d’avui 13 de juny fins al 16 de juny de 2022, fins les 14 hores. Seran seleccionades les ofertes més econòmiques de cadascuna de les opcions sol·licitades.

 

Publicat en: