noticies noticies

Subvenció per a l’escola esportiva d’estiu

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 46 de data 08/03/22

Matèria: Esports

Objecte de destí: Escola Esportiva d’Estiu 2022, Juliol-Agost 2022

Convocatòria: Pla d’ajudes a municipis de la província per a promoció de l’esport, anualitat 2022

Any: 2022

Import: 5.894,36 euros

BOP nº: 114

Data: 16/06/2022

 

Publicat en: