noticies noticies

Subvenció pel foment i posada en valor de la cultura tracional

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 248 de data 30/12/21.

Matèria: Cultura

Objecte de destí: Cicle monogràfic sobre el castell d’Ambra: foment i posada en valor de cultura tradicional dels nostres avantpassats.

Convocatòria: De subvencións a Ajuntaments de la província d’Alacant, per a foment de la llengua i cultura propular valenciana, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 1.023,75 euros

BOP nº: 119

Data: 27/06/2022

 

Publicat en: