noticies noticies

Subvenció per a la campanya de música d’orquestres

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 7 de data 12/01/22.

Matèria: Cultura

Objecte de destí: Línea 1: Universal Symphony Orquestra (Associació Aljub Music).

Convocatòria: Campanya de música d’orquestres, dolçaina i tabal i pua i corals, anualitat 2022.

Any: 2022

Import: 4.500 euros

BOP nº: 119

Data: 27/06/2022

 

Publicat en: