noticies noticies

Subvenció per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Pego una subvenció en relació a la convocatòria publicada en el BOP nº 248 de data 30/12/21.

Matèria: Cultura.

Objecte de destí: II Festival d’Arts Escèniques, anualitat 2022.

Convocatòria: De subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, 2022.

Any: 2022.

Import: 5.000 euros.

BOP nº: 119.

Data: 27/06/2022.

 

Publicat en: